Termíny pro absolvování kvalifikačního standardu Mechanik elektrokol

8. 11. 2018

Termíny pro absolvování kvalifikačního standardu Mechanik elektrokol

Je pravděpodobné, že profese Mechanik elektrokol se, na rozdíl od Mechanika jízdních kol, stane živností, k jejímuž zapsání bude Živnostenský úřad vyžadovat Doklad o odborné způsobilosti. Tím je typicky výuční list v oboru, ale protože výuka tohoto oboru v ČR neexistuje, prokázání kvalifikace složením Zkoušky NSK může být pro servisy nanejvýš praktické.


Zkouška dle Národního kvalifikačního standardu opravňuje uživatele k vykonávání konkrétní odborné podnikatelské činnosti.  

Je pravděpodobné, že profese Mechanik elektrokol se, na rozdíl od Mechanika jízdních kol, stane živností, k jejímuž zapsání bude Živnostenský úřad vyžadovat Doklad o odborné způsobilosti.  Tím je typicky výuční list v oboru, ale protože výuka tohoto oboru v ČR neexistuje, prokázání kvalifikace složením Zkoušky NSK, kde kandidát získá Osvědčení o splnění kvalifikačního standardu autorizovanou osobou, může být pro servisy, které se chystají na opravy elektrokol, nanejvýš praktické. 

Díky harmonizaci v rámci EU je toto Osvědčení platné a uznávané v rámci celé Evropské unie. Společnost ekolo.cz (prostřednictvím Elektro-Akademie) je Autorizovanou osobou pro Kvalifikační standard "Mechanik elektrokol". 

Absolvování NKS Mechanik elektrokol je vhodné pro osoby z praxe, které se již problematikou elektrokol zabývají a chtějí své znalosti a zkušenosti doplnit, potvrdit a formálně ověřit. Vzhledem k objemu požadavků Profesní kvalifikace nabízí ekolo.cz v rámci přípravy ke zkoušce možnost 2 týdenní praktické stáže v Servisu ekolo.cz, kde bude s budoucími absolventy probírána teorie a praktický trénink dovedností dle obsahu zkoušky NKS.   

Pro sezónu 2019 jsou vypsány 2 termíny zkoušek: Úterý 5. února 2019 a úterý 26. února 2019

Cena za absolvování zkoušky dle NKS je 18.000 Kč (vč. DPH).  Absolvování zkoušky včetně 2týdenní stáže v Servisu ekolo.cz je 26.000 Kč.  Při závazné registraci ke zkoušce do konce listopadu 2018 získá zájemce slevu 15% z ceny zkoušky.

 

Kompletní informace na: www.ekolo.cz/narodni-kvalifikace-mechanik-elektrokol

Registrace a informace u sl. Kláry Císařové na: klara.cisarova@ekolo.cz


PŘEDPLATNÉ