Jezdci na elektrokolech mají více pohybu

13.08.2019

Jezdci na elektrokolech mají více pohybu

Ti, kteří jezdí na elektrokolech, mají v konečném součtu více pohybu než ti, kdo jezdí na kolech bez motoru. Tak zní alespoň výsledky jisté studie, která podrobila zkoumání 10 000 jezdců v sedmi evropských zemích.

Studie vyšla v americkém časopise Transportation Research Interdisciplinary Perspectives journal, cyklistů se dotazovala na celou řadu otázek nejenom ohledně toho, jak často týdně jezdí, ale také kolik času. Pokud se sečetly a zprůměrovaly hodiny, které cyklisté stráví za řidítky týdně, pak jezdci na elektrokolech jezdili delší dobu, což vyvážilo i to, že by se na elektrokole méně namáhali. Tvůrci studie se domnívají, že je to kvůli tomu, že na elektrokolech se jezdí běžně na delší vzdálenosti a také za účelem toho, aby se jezdci "kochali". Oproti tomu cyklisté na běžném kole jezdí často na výkon a vydrží také méně. 

Na druhou stranu ale ze studie vyšlo, že index BMI, který dokáže dát odpověď na to, zda má jedinec nadváhu, mají jezdci na elektrokle průměrně o něco vyšší, konkrétně 24,8. Jezdci na běžném kole pak 23,8. Obě dvě hodnoty jsou ale v normě, nadváhu označuje index BMI 25 a vyšší. Zároveň je třeba přiznat, že jezdci na elektrokolech byli průměrně starší, věkový průměr činil 48,1 let, jezdci na běžných kolech 41 let. Nejenom to je podle autorů studie silný argument pro to, aby města dále rozšiřovala svou infrastrukturu pro cyklisty. 

PŘEDPLATNÉ