IMBA přehodnocuje svůj pohled na elektrokola

15.11.2017

IMBA přehodnocuje svůj pohled na elektrokola

Mezinárodní mountainbiková asociace (IMBA) již bezmála tři desetiletí hájí zájmy terénních cyklistů po celém světě. Otázka volného přístupu do krajiny, problematika budování trailů, zásady cyklistické etikety, tím vším se tato organizace dennodenně zabývá. Velkým tématem se v posledních letech stávají horská elektrokola a právo jejich přístupu na běžné cyklistické traily a trasy.

Mezinárodní mountainbiková asociace (IMBA) právě v těchto dnech vydala tiskové prohlášení, v němž se jasně vymezuje ve vztahu k uživatelům horských elektrokol, respektive k právu jejich přístupu na běžné cyklistické traily a trasy. Učinila tak znovu po dvou letech a své tehdejší stanovisko v mnoha ohledech zpřesňuje. „Přístup horských elektrokol na běžné cyklistické traily se stává stále větším tématem, a to nejen mezi terénními cyklisty samotnými, ale také mezi majiteli a správci pozemků a mnoha dalšími zainteresovanými osobami. Jsme si vědomi, že toto téma je velmi široké a kromě otázky volného přístupu do krajiny zahrnuje mnoho dalších aspektů. Všechny zúčastněné strany mají platné argumenty, a IMBA je připravena těmto argumentům naslouchat,“ stojí v úvodu prohlášení.

Zástupci IMBA zdůrazňují, že jejich prvořadým úkolem je i nadále hájit zájmy běžných, tedy nemotorizovaných cyklistů. S elektrocyklisty jsou však připraveni kdykoliv vést dialog a společně jednat o jejich přístupu na cyklistické traily a trasy. Obecně řečeno, IMBA přístup horských elektrokol na běžné cyklistické traily podporuje, ovšem pouze za jasně daných podmínek. O povolení či naopak zamítnutí přístupu mají rozhodovat lokální autority ve spolupráci s místními cyklisty či cyklistickými spolky. Posoudit je nutné mimo jiné to, zda je na takových trailech provoz elektorkol vhodný a zda elektrokola nemohou omezovat právo přístupu běžných, tedy nemotorizovaných cyklistů. S ohledem na rozvoj moderních technologií a masivní nárůst počtu elektrokol se takový postup ukázal jako jediný možný s ohledem na životní prostředí i stávající uživatele terénních trailů.

IMBA vidí v tomto pojetí sdíleného přístupu velkou příležitost. Pokud se tento systém posuzování ukáže jako efektivní, může vést k dalšímu rozvoji terénních trailů a další infrastruktury. Naopak, bez jasných pravidel a vedení může dojít k vyhrocení situace mezi oběma tábory, což by mohlo ohrozit  právo cyklistů na přístup do krajiny jako celek. IMBA věří, že právě rozhodování na lokální úrovni - ať již celostátní, krajské, okresní, či obecní - je tím nejefektivnějším způsobem řízení vůbec, zvláště pak za konzultace s místními cyklisty či cyklistickými spolky. Jen tak mohou být, alespoň dle představitelů IMBA, nastavena přesná pravidla pro sdílené, trvale udržitelné využívání terénních trailů.


gallery

PŘEDPLATNÉ