For Bikes zrušen, ať žije For Bikes!

10.03.2020

For Bikes zrušen, ať žije For Bikes!

Organizátoři veletrhu cyklistiky For Bikes vydali prohlášení ke zrušení nejbližších výstavních akcí v souvislosti s opatřeními a nařízeními kvůli epidemii koronaviru v Evropě. Je to smutná zpráva, ale nelze jinak než ji přijmout. Padá tím i naše expozice na veletrhu, ale nezbývá než vyhlížet s nadějí budoucí ročník a také další možné výstavní svátky pro všechny cyklisty i elektrocyklisty. Organizátorům děkujeme za jejich nasazení. Práce a příprava je zmařena, ale energie nikoli - ta zůstane zachována!

Vedení veletrhu vydalo následující prohlášení: 

Vzhledem k dnešnímu rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, které s účinností od 10. března od 18 hodin ruší všechny veřejné akce s předpokládanou účastí nad 100 osob, jsme nuceni s okamžitou platností zrušit přípravy výstav FOR CARAVAN, FOR BOAT, festivalu KOLEM SVĚTA a veletrhů FOR BIKES, FOR HABITAT, FOR GARDEN, FOR INTERIOR a DESIGN SHAKER.
Nastalá situace nás velmi mrzí a budeme intenzivně spolupracovat se všemi partnery na minimalizaci ztrát způsobených tímto mimořádným opatřením. Zákaz byl vydán v souvislosti s nepříznivým vývojem ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem v Evropě. Jedná se proto o zásah vyšší moci a společnosti ABF, a.s. a PVA EXPO, a.s. jsou připraveny i nadále postupovat podle aktuálních doporučení Hygienické stanice hlavního města Prahy a Ministerstva zdravotnictví ČR.
Veškeré otázky spojené se smlouvami, přihláškami a dalšími objednávkami, které se týkají neuskutečněných výstav a veletrhů, s Vámi budeme v nejbližší době řešit. Věříme, že najdeme přijatelné řešení, které umožní překonat tuto mimořádnou situaci.
Zároveň řešíme možnosti pro náhradní termíny konání akcí. O aktuálním vývoji Vás budeme informovat a těšíme se, že se s Vámi brzy potkáme na přípravách těchto oblíbených výstav a veletrhů, jakmile pominou zdravotně-bezpečností rizika a jejich pořádání bude znovu umožněno.

PŘEDPLATNÉ

Číslo 1/2020

Vychází 11. března

Co je elektrokolo?

Kde koupit elektrokolo?

Pojištění elektrokol

Naše videa...

Doporučujeme...