Do depa pro nákladní elektrokola se zapojuje také logistická firma Dachser

21.11.2020

Do depa pro nákladní elektrokola se zapojuje také logistická firma Dachser

Mezinárodní logistický provider DACHSER Czech Republic startuje pilotní projekt zásobování centra Prahy pomocí nákladních elektrokol. Bude využívat nově založený mikrohub Depot.Bike u stanice metra Florenc.

Společnost navazuje na bohaté zkušenosti s alternativním způsobem doručování na poslední míli v centrech velkých evropských metropolí, jako jsou Paříž, Malaga či Stuttgart a další. Od pilotního projektu si slibuje otestování využití nákladních elektrokol v reálném pražském provozu s ohledem do budoucna, kdy by mohlo dojít k regulaci vjezdu nákladních vozidel do centra Prahy.

Dachser bude zavážet Prahu nákladními elektrokoly

DACHSER s centrálou v Německu se řadí mezi inovátory na poli logistiky již od 70. let minulého století a svoje podnikání modifikuje v souladu s nejmodernějšími trendy a společenskými i demografickými změnami. Jednou z nich je v posledních letech enormní nárůst dopravy v centrech velkých měst, který v kombinaci s tlakem na ochranu životního prostředí a zachování komfortního prostředí pro obyvatele vede místní municipality k zavádění restrikcí pro vjezd vozidel na konvenční pohon. „Centrální oddělení výzkumu a vývoje celé naší skupiny DACHSER mimo jiné testuje vozidla na alternativní pohon a navrhuje nové koncepty pro bezemisní doručování v oblasti městské logistiky,“ říká Ing. Jan Pihar, generální ředitel DACHSER Czech Republic, a dodává, „díky tomu máme s používáním nákladních elektrokol již řadu zkušeností z mnoha evropských měst, a tak rozhodnutí spustit pilotní projekt v Praze bylo nasnadě. A to i přesto, že město prozatím k restriktivním opatřením nesáhlo.

Zásobování pěších zón
Dachser plánuje v pilotním projektu zásobování pěších zón v Praze 1. Každé ráno doručí do mikrohubu v centru města nákladní vozidlo z pobočky DACHSER Kladno zásilky pro denní rozvoz, které potom postupně rozveze nákladní elektrokolo. Postupně by se zavážení nákladními elektrokoly mohlo rozšířit i na městské části Prahy 4, Prahy 5 a Prahy 7, za podpory bezemisních nákladních vozidel pro těžké a objemné paletové zásilky. Příjemci zásilek pak budou obchody s módním zbožím, servisy, prodejny zdravotnického materiálu, DIY markety a další. „Postupné nahrazení menších rozvozových aut na konvenční pohon, je jediná udržitelná cesta, jak centru Prahy odlehčit a napomoci ke zlepšení smogové situace, a my k tomu v souladu s naší firemní strategií udržitelného rozvoje chceme aktivně přispívat,” uvádí dále Jan Pihar.
Doručování bez emisí

DACHSER bude používat elektrokola typu Velotaxi Bring, která mají ložnou plochu o velikosti 0,4 ldm a uvezou náklad o velikosti jedné europalety naložené do výšky 1,2 m s maximální váhou 250 kg. Nejprve bude společnost zavádět distribuci kartonových zásilek, v budoucnu by chtěla přejít i na dekonsolidaci palet přímo v průběhu doručovací trasy. Snaha by měla vyústit v inteligentní koncept doručování za pomocí mixu různých typů vozidel. Pilotní projekt se bude průběžně vyhodnocovat i v rámci provozovatele mikrohubu Depot.Bike, který provozuje český specialista na elektrokola ─ ekolo.cz ve spolupráci s Technickou správou komunikací Praha a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. První výsledky se dají očekávat po 6 měsících reálného provozu.

PŘEDPLATNÉ